Kehaline kasvatus Jakob Westholmi Gümnaasiumis

Kehalises kasvatuses õpetatakse õpilastele kehaliselt aktiivseks eluviisiks vajalikke teadmisi ja oskusi. Õppesisu valikul lähtutakse vajadusest õpilasi mitmekülgselt arendada ja neile sobiva liikumisharrastuse leidmiseks erinevaid spordialasid tutvustada. Vaatamata meie kooli tagasihoidlikele sportimistingimustele on Jakob Westholmi Gümnaasiumi (edaspidi JWG) õpilased hästi esinenud paljudel spordivõistlustel.

Kehalise kasvatuse tunnid toimuvad lisaks kooli võimlale ja aulale veel Schnelli staadionil, Premia/Jeti jäähallis ning Nõmme ja Pirita spordikeskuses.

Detailsem info asub SIIN

saurus cms