Search

14.06.2021 mälestasid JWG riigikaitse õpilased ja õpetajad juuniküüditamise aastapäeva

maarjamae_14.06.021

Kaitseväe Akadeemia korraldas juuniküüditamise aastapäeval Värskas tseremoonia, et hoida elus mälestust sadade Eesti ohvitseride küüditamisest ja hukkamisest 1941. aastal. JWG Riigikaitse õppesuuna õpilased koos Vabadusvõitlejate liidu liikmetega võtsid vaevaks minna sellele üritusele.

Lisaks Kaitseväe Akadeemia ülema asetäitjale võttis sõna ka Eesti Vabadusvõitlejate Liidu esindaja Tiit Põder, Kaitseliidu Võrumaa maleva kaplan Mait Mölder ning hingepalvuse küüditatud ja hukatud Eesti ohvitseride mälestuseks pidas Eesti Apostlik-Õigeusu kiriku ülempreester Andreas Põld.

Tseremoonia auvahtkonnas olid Kaitseväe Akadeemia kadetid ning pärast tseremooniat asetati 1941. aastal nõukogude võimu poolt represseeritud Eesti ohvitseride mälestuskivi jalamile pärjad. Küüditatud ja hukatud ohvitseride auks peetud mälestustseremoonia korraldamist alustas Eesti vabadusvõitlejate liit ja Eesti eruohvitseride kogu, alates 2017. aastast korraldab tseremooniat Kaitseväe Akadeemia. Video Jaak Kadarik  https://www.youtube.com/watch?v=IRxb5uOK4Tw

Ühtlasi mälestasid JWG õppursõdurid Maarjamäel 1941. aastal küüditatuid.

Jakob Westholmi Gümnaasium mäletab ja tunnustab.

Foto: Aare Hindremäe