Search

Jakob Westholmi Gümnaasiumi täiendav vastuvõtt 2021

JWG screen wide v1

14.06.2021 kell 13.00 toimub täiendav vastuvõtt vabadele õpilaskohtadele 2.-4.klassides (Luise 38 koolihoones).

15.06.2021 kell 10.00 toimub täiendav vastuvõtt vabadele õpilaskohtadele 5.-9.klassides (Kevade 8 koolihoones).

Lisavastuvõtt toimub järgmistesse klassidesse:

 • 2.c majandus-reaalklass 1 koht
 • 3.a inglise keele klass 1 koht
 • 3.b muusikaklass 1 koht
 • 4.b muusikaklass 1 koht
 • 5.b muusikaklass 2 kohta
 • 6.a inglise keele klass 2 kohta
 • 6.b muusikaklass 1 koht
 • 6.c majandus-reaalklass 3 kohta
 • 6.d majandus-reaalklass 2 kohta
 • 7.c majandus-reaalklass 2 kohta
 • 8.a inglise keele klass 1 koht
 • 8.c majandus-reaalklass 1 koht
 • 9.a inglise keele klass 1 koht
 • 9.b muusikaklass 1 koht
 • 9.c majandus-reaalklass 1 koht

Palun saata avaldus meiliaadressil kantselei@westholm.ee 11. juuniks 2021. 

Avalduse blankett on allalaetav siit (täidetav pdf) ja siit (MS Word)

Kaasa võtta klassitunnistuse koopia.