Search

8.-12.11.2021 jätkub osaline distantsõpe (e-õpe) 4.-8. klassides

JWG screen wide v1

Tallinna linnavalitsuse otsusega pikendatakse osalist distantsõpet veel nädala võrra ehk 8. – 12.11.2021 on Tallinna koolides sh Jakob Westholmi Gümnaasiumis distantsõppel 4.-8. klassi õpilased, va. HEV lapsed (neil jätkub õppetöö vastavalt kooli HEV koorinaatori – Marge Ensling – juhistele).

Distantsõppe ajal jagavad koolid soovijatele nädalasi toidupakke (info eedastatakse klassijuhatajate kaudu). 

Samuti jagab kool kiirtestimiseks mõeldud testid õpilastele klassijuhataja kaudu ning palutakse õpilastel ennast kodus testida enne kui kooli tullakse. Soovituslikult 3 korda nädalas (E, K, R). Positiivse tulemuse puhul palun pöörduge oma perearsti poole, et määrata täiendavalt PCR testi aeg. Kuni PCR testi tulemuse selgumiseni õpilane õppetööst, treeningutest ja huvitegevusest osa ei võta.

Fail distantsõppe korralduse kohta asub: https://ekis.ee/?page=pub_view_dynobj&pid=66522466&tid=9240582&unit_id=178846&u=20211104145649&desktop=10016&r_url=%2F%3Fpage%3Dpub_list_dynobj%26pid%3D%26tid%3D9240582%26u%3D20211104145649