Search

Ideekonkurss JWG 125. sünnipäeva tähistamiseks on lõppenud

JWG kunstiõpetaja Arnold Kalmus õpilastega 1928

Ideekorjele vastas 63 inimest, kellest olid 33 õpilased, 9 lapsevanemad, 8 vilistlased ning 13 kooli töötajad. Aitäh kõigile vastajatele oma ideede jagamise eest. Kõik ideed on edastatud kooli juhtkonnale.