Search

Jääpääste ennetustunnid

jääpääste3

10.jaanuaril käisid 2.a, 2.c ja 4.b klassis Politsei- ja Piirivalveameti Piirivalveosakonna Laevastiku merevalve ja patrulligrupi liikmeid tutvustamas ohtusid jääl.  Ennetusüritusel tutvustati ohtusid jääl, räägiti, kuidas tegutseda õnnetusjuhtumi ja ohu olukorras. Päästjad näitasid jääpääste võtteid kasutades jääpääste vahendeid ja kordasid üle üldised veeohutusnõuded.