Search

Õuesõppepäev 1.klassides

õuesõppe matemaatika

6. juunil toimus 1. klassides matemaatiline õuesõppepäev. Päev algas suvise võimlemisega, jätkus numbrilise teatevõistlusega ja lõppes tiimitöö mänguga, kus võistlejad pidid lahendama koolihoovi peidetud ülesandeid. Aitäh kõigile innukatele lahendajatele! Täname korraldajaid-õpetajad Kristina, Kaie ja Janne!