Search

Riigikaitse õpilased riigikogus

Picture1RK

21.10.2021 külastasid 10. klassi riigikaitse õpilased ja õpetajad Riigikogu. Riigikogus võttis õpilasi vastu ja andis ülevaate Riigikogu tööst ja tegemistest Riigikogu liige ja Riigikaitsekomisjoni liige  leitnant Madis Milling. Pärast kohtumist leitnant Millinguga järgnes tutvustav tuur Riigikogu hoonetes. Õppekäik kulmineerus Pika Hermanni torni külastamisega.