Search

Tubli osalemine inglise keele ainevõistlusel

Tallinna koolide 5. ja 8. klasside inglise keele ainevõistlusel osalesid tublilt meie õpilased:

5. klassi võistkond koosseisus Katrin Plovits ja  Oskar Saaremäel   saavutas  8.koha 32 võistkonna hulgas. Juhendaja õpetaja Helen Kirspuu.

8. klassi võistkond koosseisus Aleksander Erich Adoson ja Martin Saaron saavutas 11.koha 33 võistkonna hulgas. Juhendaja õpetaja  Elbe Suursalu.

Ainevõistluse ülesanded nõudsid inglise keele praktilist kasutamist ning probleemide lahendamist ja keskendusid neljale pädevusele: kriitiline mõtlemine, loovus, aktiivne suhtlemine ja koostöö.