Search

Võtame vastu täiendavaid sooviavaldusi 10. klassi astumiseks!

JWG screen wide v1

Jakob Westholmi Gümnaasiumis on avatud täiendav vastuvõtt 10. klassi vabadele õpilaskohtadele. Taotlusi 10. klassi vastuvõtuks võtame vastu kuni 22. augustini. 

Lapsevanemad saavad esitada vastuvõtuks vabadele kohtadele digitaalselt allkirjastatud avalduse (esitada vaid kooli vastaval avalduse blanketil), saates selle kantselei e-mailile: kantselei@westholm.ee

Avaldusele tuleb lisada (digitaalne/skännitud) klassitunnistuse koopia ja hinneteleht

Avalduse vorm asub kooli koduleheküljel dokumentide all ning vastuvõtukorra juures on lisa 4. Palume kasutada vaid ametlikku avalduse vormi.

Kooli vastuvõtukorda ja dokumentide vorme leiate koduleheküljelt aadressil www.westholm.ee