Selgunud on Tallinna aasta silmapaistvamad haridustöötajad ja -teod.

15.09.2020

Palju õnne laureaatidele!


AASTA KLASSIÕPETAJA 2020: Airi Metspalu
AASTA KLASSIJUHATAJA 2020: Janne Öngo-Oengo
AASTA GÜMNAASIUMIÕPETAJA 2020: Kaiko Lippur
AASTA HUVIALAÕPETAJA 2020: Hendrik Soon (Jakob Westholmi Koolituskeskuse Muusikakool)
 
Täname esitajaid ja toetajaid!
 

 

Õppetöö korraldamisest perioodil 14.-25. september 2020

15.09.2020

Hea koolipere!

 

Seoses Tallinna kriisikomisjoni hinnanguga Covid-19 olukorrale, oleme teinud korrektuure koolikorralduses.

 

Seetõttu palume kõigilt koolipere osapooltelt mõistvat suhtumist ja koolis kehtestatud reeglitest ning põhimõtetest kinnipidamist.

 

Alates homsest, 16. septembrist 2020 läheb gümnaasium osalisele distantsõppele.

 

Õppepäeva jooksul toimub klassiruumides pidev õhutamine. Seetõttu soovitame, et õpilased riietuksid soojalt. 

 

Söögivahetunnid ja muu majas liikumine toimub hajutatult. Klassijuhataja annab õpilastele täpsed juhised klassis.

 

Kevadise olukorra vältimiseks korraldame järgneval kahel õppenädalal õppetöö järgmiselt:


Luise õppehoones
 toimub tavapärane õppetöö.


Kevade õppehoones
 toimub õppetöö koduklassides, osalisele distantsõppele üleminek toimub alates 16. septembrist.


1.-6. klassil jätkub kontaktõpe koolis tunniplaani järgi.


Olenemata osalise distantsõppe korraldusest toimuvad tüdrukute käsitöö ja poiste tööõpetuse tunnid vastavalt tunniplaanile.

 

Nädal

PÕHIKOOL (7.-9. klassid)

GÜMNAASIUM (10.-12. klassid)

16.-18.09.2020

Koolis – tunnid algavad vastavalt tunniplaanile.

Distantsõpe

21.-25.09.2020

Distantsõpe

Koolis – tunnid algavad vastavalt tunniplaanile.

 

Nädala toidupakkide jagamine graafiku alusel alates 18.09.2020. a. Täpsem info edastatakse klassijuhatajate kaudu.

 


 

Reeglid ja põhimõtted, mis aitavad meie koolis COVID-19 riske maandada.

09.09.2020

 Hea koolipere,

 
Alanud õppeaasta on tulnud teisiti. Alles see oli kui kevadel pidime harjuma uue normaalsusega, et üks viirus on muutnud Eestit ja maailma. Tänaseks päevaks ei ole enam mingi uudis, et Covid-19 on muutnud ja muutmas jätkuvalt ka meie kooli töökorraldust. Lisandunud on uued reeglid ja ootused tervisekäitumisele. Me elame turbulentsel ajal, mil teadmatust on palju ning sageli muutuvad reeglid nädalate, päevade või tundidega. Ühiskond on sageli oodanud, et koolid on muutuste tuultes esirinnas, mitte järelsörkijad. Seetõttu soovin meile kõigile rahulikku meelt ja mõistmist, et reeglid, mis oleme kehtestanud lähtuvad vaid ühest eesmärgist ja ainult – kaitsta meie kõigi elu ja tervist. Meist keegi pole kahjuks selle viiruse või sellest lähtuvate tüsistuste eest kaitstud. Allolevad juhised täidavad mainitud eesmärki meie 90 töötaja ja ca 960 õpilasega koolis. On eluliselt oluline lähtuda reeglitest, mis aitaksid meil viiruspuhanguid võimalikult kaugele edasi lükata.
 
Soovin kõigile tegusat ja haigustevabat uut õpppeaastat!
 
LAPSEVANEMAD JA ÕPILASED
 
1. Kui olete viibinud välisreisil, siis jälgige nimekirja maadest, mille puhul tuleb viibida 14 päevases karantiinis. Karantiiniajal kooli mitte tulla. Karantiinis olekust teavitada klassijuhatajat.
2. Õppeaasta jooksul ei ole soovitatav reisida väljapoole Eestit, eriti riikidesse, kus on kõrge nakkuskordaja ja mille kohta on kehtestatud karantiinikohustus.
3. Haigena kooli mitte tulla! Vähemategi külmetus/viirushaiguste tunnuste ilmnemisel (nohu või köha või palavik) jääb õpilane kindlasti koju. Edasise osas konsulteerida perearstiga, taotleda COVID-19 testi tegemist.
4. Kui peres on avastatud COVID-19 haigestunu, siis  jääb õpilane koju ja tuleb kooli  pärast seda, kui arst on selleks loa andnud, so peale isolatsioonis olemist ja negatiivse testi tulemuse saamist. Lapsevanem informeerib sellest klassijuhatajat.
5. Kui õpilase COVID-19 diagnoos leidis kinnitust, teavitab lapsevanem sellest kohe klassijuhatajat. Haigusjuhust informeerib klassijuhataja  antud klassi õpilasi ja vanemaid, õppealajuhatajat ja direktorit. Klass jääb kaheks nädalaks kodusesse karantiini. Haigestunu peab perioodi lõpus tegema uue testi ja kooli tohib tulla alles peale negatiivse tulemuse saamist.
6. Kui õpilane tunneb koolipäeva jooksul ennast halvasti, peab ta pöörduma kohe kooliõe poole, kes järgib kehtestatud isoleerimise nõudeid ning teavitab seejärel vastava kooliastme õppealajuhatajat, lapsevanemat.
7. Saabudes koolimajja, enne õppekorpusesse sisenemist, desinfitseerida käed desojaamas. Õppepäeva jooksul, sh peale WC kasutamist, enne söömist, pesta korduvalt käsi vee ja seebiga. Soovitav on võtta kaasa isiklik pudel desinfitseeriva kätegeeliga, mida saab vajadusel kasutada.
8. Nii palju kui võimalik hoida õpilastega, kes on teistest klassidest, distantsi, vähendada aktiivset suhtlemist teiste klasside õpilastega nii koolis kui väljaspool seda. Vältida ilma põhjuseta koolimajas liikumist. Saabuda kooli tunniplaanis määratud ajaks, tundide lõppedes lahkuda koolimajast.
9. Lastevanematel ei ole lubatud koolimajja siseneda, v.a. kui on kokku lepitud õpetajaga või juhtkonna liikmega. Õpetaja informeerib kohtumisest turvatöötajat ja tuleb lapsevanemale garderoobi vastu. Lapsevanemal on rangelt soovitatav kanda koolimajas viibides meditsiinilist maski.
10. Õpilastel, kes kuuluvad riskigruppi või kelle peres on riskigruppi kuuluvaid pereliikmeid või, kes leiavad, et turvalist vahemaad on koolis raske hoida, on soovitav kasutada siseruumides kaitsemaski. Lapsevanemal on õigus taotleda lapsele koduõpet.
11. Vanemate klasside õpilastel on soovitatav kasutada koroonaäppi.
12. Distantsõppel viibimise ajal on õpilasel vajalik arvuti, mis võimaldab videotundides osalemist (mikrofon, kaamera) ja Office 365 kasutamist. 
 
KOOLI PERSONAL

1. Haigena ja külmetus/viirushaigustunnus(t)e ilmnemisel kooli mitte tulla. Perearstilt taotleda COVID-19 testi tegemist.
2. Õppeaasta jooksul ei ole soovitatav reisida väljapoole Eestit, ennekõike riikidesse, kus on kõrge haiguskordaja.  Lähetusi välisriikidesse ei toimu.
3. Jälgida ja tuletada õpilastele igapäevaselt   meelde käte pesemise ja vahemaa hoidmise vajadust.
4. Vähendada kolleegidevahelisi otsekontakte, kasutada rohkem e-suhtlust, suhtlemisel järgida võimalusel 2+2 põhimõtet.
5. Riskirühma kuuluvad õpetajad või õpetajad, kes seda soovivad,  on soovitatav kasutada isikukaitsevahendeid (nt. kaitsemaski, visiiri).
6. Kui õppetunnis või vahetunnis märkab õpetaja haigustunnusega last, tuleb ta  suunata kohe kooliõe juurde, informeerida sellest klassijuhatajat või vastava kooliastme õppealajuhatajat.
7. Jälgida, et klassiruum, kus klassiga viibitakse, oleks alati tuulutatud, võimalusel hoida aknad avatud ka tunni ajal.
8. Lastevanematega suhtlemiseks, koosolekute korraldamiseks, kasutada ennekõike e-kanaleid.
9. Töös lähtuda ja pidada kinni koolis kehtestatud õppetöö korralduse põhimõtetest, mõista oma rolli ja vastutust nakkuse ennetamisel ja juhtumite käsitlemisel.
10. Omada valmisolekut osalise distantsõppe või  distantsõppe korraldamiseks, sh videotundide läbiviimiseks ning e-koosolekuteks  MS Teams keskkonnas.
11. Soovitav on kasutada koroonaäppi.
 
ÕPPEKORRALDUS

1. Nii kaua kui võimalik, olenevalt COVID-19 levikust Tallinnas ja koolis, toimub õppetöö statsionaarselt. Statsionaarse õppe puhul on prioriteediks 1.-6. klassid ka juhul kui vanemate klasside õpilased on osalisel distantsõppel või distantsõppel.
2. Distantsõpet viiakse läbi eritunniplaani alusel, kus on sätestatud MS Teams keskkonnas toimuvate videotundide maht õppeaineti.
3. Kui klassis on tuvastatud COVID-19 haigestumine, saadetakse klass kodusesse isolatsiooni ja distantsõppele kaheks nädalaks.
4. Arvestades kooli suurust, on eesmärk nii palju kui võimalik tagada astmeline töökorraldus, hajutatus, mis vähendaks õpilastevahelisi kontakte ja ülerahvastatust üldkasutatavates ruumides.
 
Austusega,
Rando Kuustik
 
Jakob Westholmi Gümnaasiumi direktor

 

 

10. klasside keelevalik hispaania/ saksa keel

31.08.2020

 
Palume 10. klassi õpilastel valida C-keeleks hispaania või saksa keel.


10.a klassi õpilased saavad teha valiku siin:

doodle.com/poll/rxisfpmunvtnggpd

 

10.b klassi õpilased saavad teha valiku siin:

doodle.com/poll/i43yub5hh68gxbyr

 

 

Õppeaasta algus 1. septembril 2020

26.08.2020

Uus õppeaasta algab meie koolis klassijuhatajatundidega II- XI klassis ning aktustega I ja XII klassis. Riietus- pidulik koolivorm.

Ajakava

9.00 Luise 38

4.A ruum 111 õp KAIA RIKSON
4.B ruum 202 õp TIIU SÜVING
4.C ruum 104 õp MERIKE SILM
5.A ruum 204 õp KRISTEL KAUTS
5.D ruum 211 õp AIRI METSPALU

10.00 Luise 38

2.A ruum 200 õp KÜLLI RETPAP
2.B ruum 106 õp MAIVE PÕDER
2.C ruum 203 õp ANNEKEN RIKK
3.A ruum 112 õp JANNE KÜTT
3.B ruum 113 õp KAIRE HINDREMÄE 
3.C ruum 201 õp INGE MIHHAILOV

9.00 Kevade 8

5.B ruum 110 õp REGINA SILD
5.C ruum 404 õp KARIN-KITTY REPSON
6.A ruum 125 õp ELBE SUURSALU
6.B ruum 311 õp KAIRE MAALMA
6.C ruum 211 õp ELEN VIIKMANN
7.A ruum 124 õp JANNE OENGO
7.B ruum 106 õp KAIDO TIISLÄR
7.C ruum 213 õp ALLA EENMA
8.A ruum 225 õp TIIA RAUDSEP
8.B ruum 224 õp KAIKO LIPPUR
8.C ruum 121 õp BIRGIT ANNAST
8.D ruum 129 õp MAREK KOITLA

10.00 Kevade 8

9.A ruum 226 õp GUNNELI APRI
9.B ruum 312 õp SIIRI VESKIMÄE
9.C ruum 314 õp ÜLLE UULMA
10.A ruum 227 õp MAI-LIIS ÕNNIS
10.B ruum 122 õp EVELI VESKE
11.A ruum 126 õp EVE TORV
11.B ruum 118 õp INGRID AIMLA

I ja XII klasside aktused Kevade 8

12.00 1.A ja abituuriumi humanitaarsuund (12.a klassijuhataja Mari-Liis Madison, 12.b klassijuhataja Helen Leoste)

Aktusele järgneb klassi pildistamine ja rongkäik klassijuhatajatundi Luise 38 ruum 106, õp Kristel Kauts.

13.00 1.B ja abituuriumi reaalsuund

Aktusele järgneb klassi pildistamine ja rongkäik klassijuhatajatundi Luise 38 ruum 204, õp Aade Veskimägi.

14.00 1.C ja abituuriumi riigikaitsesuund

Aktusele järgneb klassi pildistamine ja rongkäik klassijuhatajatundi Luise 38 ruum 202, õp Nele-Maris Uibokand.


 

 

I klassi lastevanemate koosolek

21.08.2020

 I klassi lastevanemate koosolek toimub neljapäeval 27.augustil 2020 kell 18.00 Luise 38.


 

 

Õpikute tagastamine ja laenutamine V-XII klass

22.06.2020

Palume tuua kodus olevad õpikud ja ilukirjandus Kevade 8 II korruse raamatukogu ette  laudadele 24. ja 25. augustil 2020 ajavahemikus 9.00-15.30.

Uue õppeaasta õpikute laenutamine toimub Kevade 8 II korrusel alloleva graafiku alusel. Laenutamiseks kaasa võtta JWG õpilaspilet või ID kaart. 

kellaaeg 27.aug 28.aug 31.aug
9.00 5.B
5.C
7.C 9.B
10.00 6.A 8.A 9.C
11.00 6.B 8.B 11.A 11.B      
13.00 6.C 8.C  
14.00 7.A 8.D 12.A
12.B
15.00 7.B 9.A  

10. klasside õpikute laenutus toimub 1. septembril peale aktust.


 

Lõppes Tallinna koolide 1.–9. klasside õpilaste lugemisprogramm “Loeme ennast loomaaeda”.

03.06.2020

Juba kuuendat hooaega toimuvas klasside lugemisprogrammis osales 62 klassi 27st koolist. Seekord loeti kokku loomaia loomi – iga klassi eesmärgiks oli kokku lugeda 10 000 looma – nooremas vanusegrupis (1.- 4. klass) pidi ühe looma „äralugemiseks“ lugema ühe raamatulehekülje, vanemas vanusegrupis (5.-9. klass) kaks lehekülge.
Loomi luges 1425 last. Kokku loeti 1 349 100 lehekülge!

Meie kooli 6.a klassi võitis oma vanuserühmas II koha ja Tallinna Loomaaia külastuse

https://keskraamatukogu.ee/lasteleht/loppes-tallinna-koolide-1-9-klasside-opilaste-lugemisprogramm-loeme-ennast-loomaaeda/

Lugemisprogrammis osalesid veel tublilt 3.a klass, kes luges klassiga kokku 39330 lehekülge.
Tallinnas arvestuses 8. koht ja 4.d klass luges 31 368 lehekülge, 11. koht. 

02.06.2020 Täpiga tähed koduleheküljel

27.05.2020 Westposti värske number

24.05.2020 Osalemine rahvusvahelisel Lego robootikanäitusel FIRST Lego League Jr

19.05.2020 Jakob Westholmi haual

13.05.2020 Kooli õppekorraldus peale 18. maid 2020

06.05.2020 Koolivormi tellimise info


Arhiiv
saurus cms