Lõppes Tallinna koolide 1.–9. klasside õpilaste lugemisprogramm “Loeme ennast loomaaeda”.

03.06.2020

Juba kuuendat hooaega toimuvas klasside lugemisprogrammis osales 62 klassi 27st koolist. Seekord loeti kokku loomaia loomi – iga klassi eesmärgiks oli kokku lugeda 10 000 looma – nooremas vanusegrupis (1.- 4. klass) pidi ühe looma „äralugemiseks“ lugema ühe raamatulehekülje, vanemas vanusegrupis (5.-9. klass) kaks lehekülge.
Loomi luges 1425 last. Kokku loeti 1 349 100 lehekülge!

Meie kooli 6.a klassi võitis oma vanuserühmas II koha ja Tallinna Loomaaia külastuse

https://keskraamatukogu.ee/lasteleht/loppes-tallinna-koolide-1-9-klasside-opilaste-lugemisprogramm-loeme-ennast-loomaaeda/

Lugemisprogrammis osalesid veel tublilt 3.a klass, kes luges klassiga kokku 39330 lehekülge.
Tallinnas arvestuses 8. koht ja 4.d klass luges 31 368 lehekülge, 11. koht. 

Täpiga tähed koduleheküljel

02.06.2020

 

Täname kõiki, kes on pöördunud kooli poole murega, et kodulehekülg näitab täppidega tähtede asemel midagi muud.

Lahenduse otsimisega tegeletakse.

 


 

Kantselei avatud

01.06.2020

Kooli kantselei on avatud tööpäeviti (Kevade tn 8) kell 10.00-15.00

tel 662 2225

e-mail: kantselei@westholm.ee


 

Westposti värske number

27.05.2020

Nüüd on kõigil võimalus lugeda selle õµppeaasta viimast koolilehte! Toimetus soovib tegusat suvevaheaega! 

Lugeda saab SIIN


 

Osalemine rahvusvahelisel Lego robootikanäitusel FIRST Lego League Jr

24.05.2020

Märtsi alguses hakkasid 1.-4. kl robootikud valmistuma iga-aastaseks rahvusvaheliseks Lego robootikanäituseks FIRST Lego League Jr, mis pidi toimuma 4. mail umbes 500 osavõtjaga. Kuid olukord muutus ja JW KK robootikaring jätkas tegevusega veebis. Korraldaja muutis ka suure näituse virtuaalseks. Õpilased valmistasid kodudes üksi või vanemate toel õpetaja koostatud juhendite järgi lihtsaid masinaid ning näitusetööks oma fantaasialinna. Hoolimata keerulisest olukorrast tegutses suur hulk õpilasi innukalt ja rõõmuga ning kõik robootikud saavad mälestuseks väga erilised Lego medalid. Suur tänu kõigile osalejatele ja juhendajatele!
Piltidel mõned näited meie õpilaste töödest ja medal.

 


 

 

 

Jakob Westholmi haual

19.05.2020

14. mail kell 14.00 kogunes koolipere traditisiooniliselt Jakob Westholmi haual, süüdati küünlad, lauldi koolilaulu, peeti kõnesid. Fotod Kaia Rikson.


 

Kooli õppekorraldus peale 18. maid 2020

13.05.2020

Head lapsevanemad,

 

Tallinna koolides sh Jakob Westholmi Gümnaasiumis jätkub alates 18. maist kuni õppeaasta lõpuni distantsõpe e-kanalite kaudu nagu seni.

 

Lõpuklasside õpilastele toimuvad, kokkuleppel õpetajate ja õpilastega, riigieksami konsultatsioonid kuni 5 liikmelistes rühmades, eritunniplaani alusel.

 

Õpilastega, kes vajavad õppeainetes lisatuge, toimuvad kohtumised õpetajatega 1:1 põhimõttel, millest antakse konkreetsetele õpilastele/peredele teada kooli ametlike suhtluskanalite kaudu (eKool või e-mail) ajavahemikus 18.-22. mai 2020. a.

 


 

Koolivormi tellimise info

06.05.2020

Koolivormi saab tellida kuni 21.juunini. Koolivormi esemete proovimise võimalust sel korral ei ole. Kõik tellimused saadetake ainult Smartposti vahendusel.
Järgneval lingil on info suveperioodil tellimise kohta:
https://koolipood.ee/jakob-westholmi-gumnaasium/kattesaamine/


 

05.05.2020 Tubli tulemus veebipõhistel matemaatikavõistlustel "Jänku Juta" ja „Kaval-Ants“.

04.05.2020 Mälestusmiiting Jakob Westholmi haual

27.04.2020 Ãœhiskatsete korraldus

26.04.2020 Uus info toidupakkide jagamise kohta

20.04.2020 Koolivaheaja virtuaaltegevused

16.04.2020 Head soovid KIVA- tiimilt!


Arhiiv
saurus cms