Search

Isade koolitunnid

Isad tunnis

Novembrikuus toimusid traditsioonilised isade koolitunnid, kus räägiti erinevatel teemadel: tööst, hobidest, reisidest.

1.a klassis andis tundi Hanna Sophia isa Jüri, kes rääkis  digitaalsest tulevikust.

1.c klassi külaline Marie isa on Eesti õhuväe 1. eskadrilli ülem, ta rääkis lastele lennundusest. Õpilased  said esimesed füüsikaalased teadmised. Oskari isa rääkis  jaapani keelest. Õpilased tutvusid Jaapanist pärit spordialade ja tõusva päikese maa kultuuriga.

2.a klassil käis külas Joosepi isa Jüri, kes rääkis Iirimaa reisist ja seal toimunud künni maailmameistrivõistlustest. Anita Astridi isa Marko rääkis lennukitest ja lennundusest, lennujuhtimisest, täideti vahvaid töölehti ja saadi teada lennujuhtide ja pilootide omavahelisest suhtluskeelest.

4.c klassis rääkis Rasmuse isa ajakirjaniku vastutusest ja privileegidest. Säsili isa on maailmarändur ja lapsed said teada palju reisimisest ja erinevatest maadest. Oskari isa rääkis psühholoogiast, kuidas inimestega käituda ning oma soove läbi rääkida. 

Suur tänu isadele!