Search

HTM Moodle

Moodle (Modular Object-Orineted Dynamic Learning Environment) on üks levinumaid vabal tarkvarala põhinevaid keskkondi, mis on Eesti üldhariduskoolidele tasuta kasutamiseks.

Meie kool kasutab Harno pakutavat Moodle’i keskkonda, mille leiab aadressilt moodle.edu.ee

Harno Moodle administraator on õpetaja Eve Torv

HTM Moodle’sse konto loomine: link

Konto loomiseks on vajalik sisestada Moodlesse oma ees-ja perekonnanimi, kooli e-posti aadress ning personaalne parool, mis peab sisaldama vähemalt 6 sümbolit, millest 1 väiketäht ja 1 number.

Peale konto loomist saadetakse sisestatud kooli meiliaadressile automaatne kinnituskiri konto kinnitamiseks ja Moodle’sse sisse logimiseks.

Esimesel sisse logimisel peab õpilane kontole lisama oma isikukoodi, mis võimaldab õpilase tuvastamist. Kontod, millele ei ole lisatud isikukood, kustutatakse 1 nädala möödudes alates õpilase kooli e-postile automaatse kinnituskirja saatmisest.

Kooli Moodle kursused leiad siit: link

Võtme kursusega ühinemiseks saad aineõpetajalt ainetunnis. 

Salasõna meeldetuletus: link